LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Į pradžią Į pradžią    Veikla Veikla    Tinklapio struktūra Tinklapio struktūra    Struktūra ir kontaktai Struktūra ir kontaktai    Klausimai Klausimai (D.U.K)   PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS    
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 10436599
Šiandien apsilankė : 1437
Dabar naršo : 43
 ...  > Darbuotojų funkcijos > Vyr. specialistė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

-        rengia ir teikia informaciją apie Valstybinio patentų biuro veiklą suinteresuotoms institucijoms, visuomenei, žiniasklaidai;

-        vykdo VPB atstovo spaudai funkciją;

-        rengia bei įgyvendina visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais priemones;

-        skelbia VPB tinklalapyje viešą informaciją apie VPB, reguliariai ją atnaujina, užtikrina aktualios informacijos visuomenei pateikimą lietuvių ir anglų kalbomis;

-        koordinuoja informacijos paskelbimą VPB tinklalapyje ir užtikrina Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms laikymąsi;

-        pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems VPB struktūriniams padaliniams, nagrinėja jų pateiktus paklausimus bei rengia atsakymus į juos;

-        bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

-        organizuoja ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimo bei VPB renginius, svečių priėmimą;

-        vykdo kitus VPB direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus;

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

-        turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį išsilavinimą;

-        turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą;

-        išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

-        mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

-        mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

-        turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus;

-        mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;