LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11296627
Šiandien apsilankė : 4901
Dabar naršo : 43
 ...  > Darbuotojų funkcijos > VPB vyr. specialistė (viešiesiems ryšiams) Jūratė Ablačinskaitė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia ir teikia informaciją apie Valstybinio patentų biuro veiklą suinteresuotoms institucijoms, visuomenei, žiniasklaidai, VPB oficialiam biuleteniui, metinei ataskaitai, kitiems leidiniams;

- vykdo VPB atstovo spaudai funkciją;

- pagal kompetenciją rengia bei įgyvendina visuomenės  informavimo priemones, skirtas pramoninės nuosavybės informacijos sklaidai ir visuomenės švietimui pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- skelbia VPB tinklalapyje viešą informaciją apie VPB, reguliariai ją atnaujina, užtikrina aktualios informacijos visuomenei pateikimą lietuvių ir anglų kalbomis;

- koordinuoja informacijos paskelbimą VPB tinklalapyje ir užtikrina Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms laikymąsi;

- pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems VPB struktūriniams padaliniams, nagrinėja jų pateiktus paklausimus bei rengia atsakymus į juos;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- organizuoja ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimo bei VPB renginius, svečių priėmimą;

- vykdo kitus VPB direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

- turi būti susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.