Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347039
Šiandien apsilankė : 965
Dabar naršo : 39
 ...  > Darbuotojų funkcijos > Vyr. patarėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- analizuoja pramoninės nuosavybės apsaugos būklę Lietuvoje ir užsienyje, teikia pasiūlymus dėl reglamentavimo tobulinimo;

- inicijuoja ir dalyvauja įgyvendinant patentinės informacijos plėtrą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- analizuoja pramoninės nuosavybės apsaugos kokybės gerinimo galimybes, vertina konkrečius kokybės gerinimo projektus, teikia išvadas ir siūlymus šiais klausimais;

- analizuoja VPB ir Lietuvos technikos bibliotekos veiklą pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos srityje, teikia pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;

- inicijuoja su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusių metodikų, vadovų, rekomendacijų rengimą, inicijuoja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų pramoninės nuosavybės leidinių vertimą į lietuvių kalbą, adaptavimą ir paskelbimą;

- dalyvauja atstovaujant Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais;

- analizuoja ir vertina Lietuvos bei užsienio šalių pramoninės nuosavybės apsaugos statistinius duomenis ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl VPB veiklos gerinimo;

- dalyvauja rengiant pasiūlymus VPB metiniam veiklos planui;

- VPB direktoriaus pavedimu atstovauja VPB kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus pavedimus siekiant įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

           

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.