Print icon
KLASIKA VILNIAUS DUONA     [fig]
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2005 0499
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2005-03-21
(111) Registracijos numeris / Registration number 52872
(151) Registracijos data / Registration date 2006-09-19
(181) Galioja iki / Expire 2025-03-21
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2006-10-25, 2006/10
  Statusas / Legal status Registruotas / Granted
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) KLASIKA VILNIAUS DUONA     [fig]
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
9.1, 25.1, 25.7, 27.5
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591)
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
30 grūdų produktai, miltai, kepiniai, duona, pyragas, vafliai.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name UAB "VILNIAUS DUONA"
Adresas / Address Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius
Šalis / CountryLT
 
 
Atstovas / Attorney or representative
(740) Pavadinimas (vardas, pavardė) / Name Lina Meškauskienė
Adresas / Address Advokatės Meškauskienės kontora, Pylimo g. 19, LT-01141 Vilnius
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country