Print icon
VILNIAUS DUONA VISOS LIETUVOS DUONA. NUO 1882 M.     [fig]
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 2008 2483
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2008-11-10
(111) Registracijos numeris / Registration number 60911
(151) Registracijos data / Registration date 2009-09-15
(181) Galioja iki / Expire 2018-11-10
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2009-10-26, 2009/10
  Statusas / Legal status Išregistruotas, nepratęsus galiojimo termino / Ended
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) VILNIAUS DUONA VISOS LIETUVOS DUONA. NUO 1882 M.     [fig]
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
9.1, 9.7, 26.1, 29.1
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591) raudona, balta
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
30 duona, bandelės, grūdų produktai, pyragas, konditerijos gaminiai.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name UAB "VILNIAUS DUONA"
Adresas / Address Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius
Šalis / CountryLT
 
 
Atstovas / Attorney or representative
(740) Pavadinimas (vardas, pavardė) / Name Lina Meškauskienė
Adresas / Address Advokatų kontora Meškauskienė ir Tuzovaitė, A. Mickevičiaus g. 6 / Karaimų g. 1, LT-08119, Vilnius
Šalis / Country LT
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country