Print icon
VAIKIŠKAS Keksas VILNIAUS DUONA     [fig]
Prekių ženklas / Trade mark
 
(210) Paraiškos numeris / Application number 99-1088
(220) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 1999-05-20
(111) Registracijos numeris / Registration number 40058
(151) Registracijos data / Registration date 2000-09-14
(181) Galioja iki / Expire 2009-05-20
(450) Registracijos paskelbimo data, biuletenio Nr. /
Date of publication, bulletin No.
2000-10-25, 2000/10
  Statusas / Legal status Išregistruotas / Ended
 
Ženklo vaizdas / Reproduction of the mark
(540) VAIKIŠKAS Keksas VILNIAUS DUONA     [fig]
 
(531) Vienos klasifikacijos indeksai /
Indication of Vienna Classification
9.1, 26.1, 27.3, 27.5
 
Apsaugotos spalvos / Indication concerning colors claimed
(591)
Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių numeriai, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai /
Indication of International Classification of Goods and Services, list of goods and (or) services
(511)
30 duona, nerauginta duona, picos, raugai, salyklas, sausainiai tešla, tešlainiai, tortai, vafliai, meduoliai, aromatinės medžiagos, miltai ir grūdų produktai; bandelės, biskvitai, dribsniai, džiūvėsiai, kepinių sausieji mišiniai, miltiniai maisto produktai, pyragas ir konditerijos gaminiai; mielės, kepimo milteliai; prieskoniai.
 
Ženklo savininkas / Holder of registration of the mark
(732)Vardas, pavardė / Name UAB "VILNIAUS DUONA PLIUS"
Adresas / Address A.Vivulskio g.41, 2600 Vilnius
Šalis / CountryLT
 
 
Nesaugomi ženklo elementai / Disclaimer
(526)
 
Parodos prioritetas / Exhibition priority
(230) Data, šalis/Date, country
 
Konvencinis prioritetas / Convention priority
 
 
Paraiškos, paduotos užsienio patentų tarnybai /
Data relating to the application filed with foreign patent office
(641) Numeris, padavimo data, šalis /
Number, date of filing, country