Spausdinti / Print Spausdinti / Print

Referatas / Abstract

(11) Patento numeris / Number of the document - 6291
(21) Paraiškos numeris / Application number - 2014 510

Polimerinių medžiagų paviršiaus apsaugos, panaudojant nanokristalinių oksidų dangas, būdas

Išradimas skirtas polimerinių medžiagų apsaugai, panaudojant nanokristalinių oksidų dangas. Šios dangos yra užnešamos ant suformuotų EPS plokščių gaminių paviršių, panaudojant plazminio aktyvavimo, magnetroninio garinimo ir paviršinių sluoksnių oksid acijos plazmoje technologijas. Gaunamos dangos pasižymi pagerintu atsparumu tiesioginiam liepsnos poveikiui ir savaiminio nusivalymo savybėmis. Gaunamos dangos yra hidrofobinės. Norint gauti hidrofilines dangas, proceso metu ant paviršiaus užnešami S i ar Ti ar Si/Ti klasteriai, kurie vėliau visiškai oksiduojami deguonies plazmoje.

A METHOD OF POLYMERIC MATERIAL SURFACE PROTECTION USING NANOCRYSTALLINE OXIDE COATINGS

The invention describes a method of polymeric material protection using nanocrystalline coatings. The coatings are deposited on pre-formed EPS foam product surfaces by using plasma activation, magnetron sputtering and surface layer oxidation in plasm a technologies. Deposited coatings provide improved resistance to direct fire exposure and self cleaning properties. The deposited coatings are hydrophobic. In order to obtain hydrophilic coatings Si or Ti or Si/Ti clusters are deposited on the surfa ce and then fully oxidised in oxygen plasma.