Spausdinti / Print Spausdinti / Print

Referatas / Abstract

(11) Patento numeris / Number of the document - 6383
(21) Paraiškos numeris / Application number - 2015 505

Polistireninio putplasčio (EPS) tūrinių savybių pagerinimo būdas, panaudojant oksidų pagrindo nanodarinius

Išradimas skirtas polistireninio putplasčio (EPS) eksploatacinių savybių pagerinimui, panaudojant oksidų pagrindo nanodarinius EPS tūryje. Šie oksido pagrindo nanodariniai užnešami ant neišpūsto polistireno grūdelių, paeiliui panaudojant plazminio ak tyvavimo ir magnetroninio garinimo technologijas. Priklausomai nuo panaudotų oksidų sudėties, gaunami galutiniai EPS gaminiai pasižymi vienu ar keletu iš šių savybių: pagerinta šilumine varža, atsparumu tiesioginiam liepsnos poveikiui, drėgmei ir bak teriniam poveikiui.

METHOD OF IMPROVEMENT OF EXPANDED POLYSTYRENE (EPS) BULK PROPERTIES BY USING OXIDE BASED NANOMATERIALS

The invention relates to the improvement of expanded polystyrene (EPS) exploitation properties by addition of oxide nanomaterials into bulk of EPS. Oxide based nanomaterials are deposited on non-expanded polystyrene (PS) raw beads. Nanomaterial depos ition is realised by successive plasma activation and magnetron sputtering processes. Depending on the composition of the used oxide nanomaterial final EPS products are improved in one or several of the following fields: improved thermal resistance, better flame retarding properties, lower humidity absorbance and better antibacterial/antifungal properties.