Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Pjezoelektrinio variklio greičio stabilizavimo sistema
EN - PIEZOELECTRIC MOTOR SPEED STABILIZATION SYSTEM

Teisinis statusas / Legal status

Patentas panaikintas / Patent lapsed

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2016.01): H02N 2/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6332
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2014 151
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2014-12-29
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2016-07-11
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2016-11-25
Pareiškėjas / Applicant
(71) ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS, Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r., LT
Išradėjai / Inventors
(72) Juozas PADGURSKAS, LT
Ramutis BANSEVIČIUS, LT
Vytautas JURĖNAS, LT
Algimantas BUBULIS, LT
Audrius ŽUNDA, LT
Albinas ANDRIUŠIS, LT
Savininkas / Grantee
(73) ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS, Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r., LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Aldona ORLIENĖ, Kęstučio g. 59-11, LT-44303, Kaunas, LT
Pavadinimas / Title
(54) Pjezoelektrinio variklio greičio stabilizavimo sistema
  PIEZOELECTRIC MOTOR SPEED STABILIZATION SYSTEM
Teisinis statusas / Legal status
  Patento panaikinimo data 2017-12-29
Informacija atnaujinta 2018-07-30 | 14:26:45