Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Polistireninio putplasčio (EPS) tūrinių savybių pagerinimo būdas, panaudojant oksidų pagrindo nanodarinius
EN - METHOD OF IMPROVEMENT OF EXPANDED POLYSTYRENE (EPS) BULK PROPERTIES BY USING OXIDE BASED NANOMATERIALS

Teisinis statusas / Legal status

Patentas galioja / Patent in force

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2017.01): C08J 9/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6383
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2015 505
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2015-06-25
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2016-11-25
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2017-04-10
Pareiškėjas / Applicant
(71) Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Darius MILČIUS, LT
Martynas LELIS, LT
Simona TUČKUTĖ, LT
Šarūnas VARNAGIRIS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Gediminas PRANEVIČIUS, Advokatų profesinė bendrija IP FORMA, Užupio g. 30, LT-01203, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Polistireninio putplasčio (EPS) tūrinių savybių pagerinimo būdas, panaudojant oksidų pagrindo nanodarinius
  METHOD OF IMPROVEMENT OF EXPANDED POLYSTYRENE (EPS) BULK PROPERTIES BY USING OXIDE BASED NANOMATERIALS
Paskutinis metų mokestis sumokėtas/ Last renewal fee paid
(xx) Mokėjimo data / Date Galiojimo metai / Year of renewal Suma / Amount
(xx) 2018-06-21 4 92.00 EUR
Kitas metų mokestis / Next renewal date
(xx)    2019-06-25
Informacija atnaujinta 2018-12-10 | 08:42:17