Herbas  VPB

Spausdinti / Print Spausdinti / Print
LT - Polistireninio putplasčio (EPS) tūrinių savybių pagerinimo būdas, panaudojant oksidų pagrindo nanodarinius
EN - METHOD OF IMPROVEMENT OF EXPANDED POLYSTYRENE (EPS) BULK PROPERTIES BY USING OXIDE BASED NANOMATERIALS

Teisinis statusas / Legal status

Patentas panaikintas / Patent lapsed

Bibliografiniai duomenys
Tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai (TPK) / Indications of the International Patent Classification (IPC)
(51) INT.CL.    (2017.01): C08J 9/00
Patentas / Patent
(11) Patento numeris / Number of the document 6383
(13) Dokumento rūšis / Kind of document B
(21) Paraiškos numeris / Application number 2015 505
(22) Paraiškos padavimo data / Date of filing the application 2015-06-25
(41) Paraiškos paskelbimo data / Date of publication of the application 2016-11-25
(45) Patento paskelbimo data / Date of publication of patent 2017-04-10
Pareiškėjas / Applicant
(71) Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, LT
Išradėjai / Inventors
(72) Darius MILČIUS, LT
Martynas LELIS, LT
Simona TUČKUTĖ, LT
Šarūnas VARNAGIRIS, LT
Savininkas / Grantee
(73) Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, LT
Patentinis patikėtinis / Attorney or representative
(74) Gediminas PRANEVIČIUS, Advokatų profesinė bendrija IP FORMA, Užupio g. 30, LT-01203, Vilnius, LT
Pavadinimas / Title
(54) Polistireninio putplasčio (EPS) tūrinių savybių pagerinimo būdas, panaudojant oksidų pagrindo nanodarinius
  METHOD OF IMPROVEMENT OF EXPANDED POLYSTYRENE (EPS) BULK PROPERTIES BY USING OXIDE BASED NANOMATERIALS
Teisinis statusas / Legal status
  Patento panaikinimo data 2019-06-25
Informacija atnaujinta 2020-01-10 | 07:03:50