LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Į pradžią Į pradžią    Veikla Veikla    Tinklapio struktūra Tinklapio struktūra    Struktūra ir kontaktai Struktūra ir kontaktai    Klausimai Klausimai    PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS    
   Spausdinti
           
Counter
Iš viso apsilankė : 8647347
Šiandien apsilankė : 22
Dabar naršo : 1
 ...  > Išradimai > Mokesčiai

 

MOKESČIAI

 

MOKESČIŲ UŽ IŠRADIMO PATENTAVIMĄ IR SU TUO SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ BEI IŠRADIMO PATENTO GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMĄ DYDŽIAI (LITAIS)

1. Už patento paraiškos (toliau – paraiška) padavimą

300

1.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį išradimo apibrėžties punktą

50

2. Už ankstesnį paraiškos skelbimą (kai to prašo pareiškėjas)

120

3. Už tarptautinės patento paraiškos vertimo padavimą

400

3.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį tarptautinės patento paraiškos išradimo apibrėžties punktą

50

4. Už Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

160

4.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį Europos patento paraiškos išradimo apibrėžties punktą

50

5. Už Europos patento išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

160

5.1. už kiekvieną po penkioliktojo einantį Europos patento išradimo apibrėžties punktą

50

6. Už Europos patento pakeistos išradimo apibrėžties vertimo paskelbimą

120

7. Už patento išdavimą

180

8. Už apeliacijos pareiškimą

120

9. Už pakeitimo įrašymą patento paraiškoje arba Lietuvos Respublikos patentų registre

120

10. Už paraiškos patvirtintos kopijos išdavimą

80

11. Už išrašo iš Lietuvos Respublikos patentų registro išdavimą

120

12. Už teisės į patento paraišką ar patentą perdavimo registravimą

400

13. Už licencinės (sublicencinės) sutarties registravimą

100

14. Už prašymo suteikti prioritetą taisymą arba pildymą

120

15. Už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį

400

16. Už prioriteto teisės atkūrimą pagal Patentų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį

240

17. Už paraiškos nagrinėjimo tęsimą

240

18. Už teisių atkūrimą

600

19. Metų mokesčiai už patento galiojimą:

 

19.1. trečiaisiais metais

280

19.2. ketvirtaisiais metais

320

19.3. penktaisiais metais

400

19.4. šeštaisiais metais

480

19.5. septintaisiais metais

560

19.6. aštuntaisiais metais

640

19.7. devintaisiais metais

720

19.8. dešimtaisiais metais

800

19.9. vienuoliktaisiais metais

1 000

19.10. dvyliktaisiais metais

1 000

19.11. tryliktaisiais metais

1 000

19.12. keturioliktaisiais metais

1 000

19.13. penkioliktaisiais metais

1 000

19.14. šešioliktaisiais metais

1 200

19.15. septynioliktaisiais metais

1 200

19.16. aštuonioliktaisiais metais

1 200

19.17. devynioliktaisiais metais

1 200

19.18. dvidešimtaisiais metais

1 200

20. Už paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimą

400

21. Metų mokesčiai už papildomos apsaugos liudijimo galiojimą:

 

21.1. pirmaisiais metais

1 200

21.2. antraisiais metais

1 200

21.3. trečiaisiais metais

1 200

21.4. ketvirtaisiais metais

1 200

21.5. penktaisiais metais

1 200

 

Mokesčių mokėjimo tvarka

1. Grynaisiais pinigais banke, mokėjimo pavedimu (nurodymu) ir pašto perlaida mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą mokami

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) (įmonės kodas 188659752) į šias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:      

 

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

AB „Swedbank"

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

 

Būtina nurodyti įmokos kodą - 5310;

mokėjimo paskirtį: nurodomas konkretus veiksmas, už kurį mokamas mokestis, ir paraiškos, patento ar registracijos liudijimo numeris, jei žinomas.  
Pastaba: duomenis apie biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir įmokos kodą galima patikslinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapio (www.vmi.lt) skyriuje „Mokėjimai“.

2. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui prašyme ar dokumente, nurodant mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis arba pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (jų kopijas). Nurodant mokesčių sumokėjimą patvirtinančius duomenis, turi būti nurodyta mokesčio sumokėjimo data, pavedimo numeris, mokėtojo duomenys (vardas, pavardė ar pavadinimas).

3. Valstybės valdžios, valdymo ir savivaldybės institucijos, turinčios teisę 2001 metais neatlygintinai gauti valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenis, kurios yra nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 “Dėl valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenų teikimo neatlygintinai 2001 metais” (Žin., 2001, Nr. 12-337, Nr. 94-3319, 2002, Nr. 31-1153; Nr. 57-2322; Nr. 96-4208) patvirtintame sąraše, turi teisę nemokamai gauti duomenis iš Valstybinio patentų biuro tvarkomų valstybinių registrų.

4. Kiti mokesčiai pagal Patentinės kooperacijos sutartį (Žin., 1996, Nr. 75-1797) ir Europos patentų išdavimo konvenciją (Žin., 2004, Nr. 147-5325) mokami atitinkamose sutartyse arba jų vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Aukščiau pateiktame 4 punkte minimi pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT) ir LR Patentų įstatymo Nr. I-372 devintąjį skirsnį mokami mokesčiai skelbiami WIPO tinklalapyje http://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html.