Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13040554
Šiandien apsilankė : 1581
Dabar naršo : 33
 ...  > Darbuotojų funkcijos > INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS > Informacinių technologijų skyriaus kompiuterių sistemų administratorius

 
Informacinių technologijų skyriaus kompiuterių sistemų administratorius

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo VPB programinės įrangos, informacinių sistemų diegimą, testavimą, priežiūrą bei tobulinimą, užtikrina kompiuterių sistemų veikimą;

- stebi kompiuterių tinklų, kompiuterių, spausdintuvų, kopijavimo aparatų, faksų, vaizdo konferencijų sistemų, bevielio tinklo ir kitos įrangos bei taikomųjų programų darbą, tikrina informacinių technologijų išteklių būklę, sprendžia iškilusias problemas ir teikia pasiūlymus dėl pastebėtų trūkumų ir problemų;

- diegia naują kompiuterinę įrangą, pritaiko ją VPB darbuotojų poreikiams;

- užtikrina prekių ženklų ir dizaino bei apeliacijų ir protestų duomenų įkėlimą į VPB internetinę duomenų bazę bei tarptautinių prekių ženklų duomenų įkėlimą į vidinę VPB prekių ženklų duomenų bazę;

- dalyvauja tarnybinių stočių valdyme, jų operacinių sistemų diegime bei palaikyme;

- teikia saugos įgaliotiniui pasiūlymus dėl saugos priemonių diegimo;

- rengia technines užduotis (specifikacijas) įsigyjamai techninei ir programinei įranga bei kompiuterinėms paslaugoms, kontroliuoja įsigytų paslaugų atitiktį pasirašytoms sutartims;

- bendradarbiauja su išoriniais IT paslaugų teikėjais, kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu fizinių ar technologijos mokslų studijų srityje;

- turi būti susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir priežiūrą;

- išmanyti informacines technologijas, mokėti diegti ir administruoti „Microsoft Office“ programinį paketą;

- gebėti valdyti,  sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei  gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.