LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11296680
Šiandien apsilankė : 4954
Dabar naršo : 51
 ...  > Darbuotojų funkcijos > REGISTRŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS > Vyresnysis specialistas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- priima iš Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyriaus perduodamas Skyriui prekių ženklų ir dizaino paraiškas ir dokumentus, susijusius su prekių ženklų ir dizaino registravimu;

- tvarko Skyriaus gaunamus ir iš jo išeinančius dokumentus, susijusius su prekių ženklų ir dizaino registravimu, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro ir Lietuvos Respublikos dizaino registro (toliau - Registrai) tvarkymu;

- parengia teisės aktų nustatyta tvarka prekių ženklų ir dizaino bylas darbui;

- parengia prekių ženklų ir dizaino bylų dokumentų kopijas tvirtinimui;

- formuoja, kaupia ir saugo Skyriaus prekių ženklų ir dizaino bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) archyvui;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Skyriaus vedėjo pavaduotojui;

- sprendžiant bendras problemas, bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir jų apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, archyvų tvarkymą, duomenų apsaugą;

- mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi,  internetu, elektroniniu paštu).