Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13055213
Šiandien apsilankė : 101
Dabar naršo : 43
 ...  > Darbuotojų funkcijos > REGISTRŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS > Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio dokumentų tvarkytoja Jūratė Aniulienė

Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio dokumentų tvarkytoja Jūratė Aniulienė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

            - formuoja, spausdina ir teikia pasirašymui išimtines teises į prekių ženklus ir dizaino Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus;

- dalyvauja formuojant, kaupiant Skyriaus prekių ženklų ir dizaino bylas, jas sutvarko perdavimui VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant Skyriaus prekių ženklų ir dizaino bylas perdavimui VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- parengia prekių ženklų ir dizaino bylų dokumentų kopijas tvirtinimui;

- skenuoja vaizdinius prekių ženklus ir dizainus;

- įveda prekių ženklų vaizdinių elementų kodus į prekių ženklų duomenų bazę;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už tarptautinių ženklų registracijų bylų formavimą ir tvarkymą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už  Skyriaus gaunamų ir siunčiamų dokumentų tvarkymą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktus, reglamentuojančius archyvo tvarkymą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- mokėti dirbti kompiuteriu Ms Office programiniu paketu.