LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11322182
Šiandien apsilankė : 49
Dabar naršo : 41
 ...  > Darbuotojų funkcijos > REGISTRŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS > Vyresnysis specialistas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- formuoja, spausdina ir teikia pasirašymui išimtines teises į prekių ženklus ir dizaino Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus;

- dalyvauja formuojant, kaupiant Skyriaus prekių ženklų ir dizaino bylas, jas sutvarko perdavimui Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- parengia prekių ženklų ir dizaino bylų dokumentų kopijas tvirtinimui;

- skenuoja vaizdinius prekių ženklus ir dizainus;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Skyriaus vedėjo pavaduotojui;

- sprendžiant bendras problemas, bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir jų apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, archyvų tvarkymą, duomenų apsaugą;

- mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu), mokėti skenuoti.