LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11285553
Šiandien apsilankė : 583
Dabar naršo : 44
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS > Vyresnysis specialistas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- registruoja, tvarko ir apskaito VPB gautus, vidaus ir siunčiamuosius dokumentus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka;

- tvarko ir saugo VPB gautų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų registrą teisės aktų nustatyta tvarka;

- paskirsto ir, prireikus, daugina dokumentus VPB direktoriaus rezoliucijose nurodytiems vykdytojams;

- nustatyta tvarka atlieka VPB vadovybės užduočių vykdymo terminų kontrolę;

- rengia VPB dokumentacijos planą ir teikia jį svarstyti bei derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

- tikrina dokumentų tvarkymą VPB struktūriniuose padaliniuose teisės aktų nustatyta tvarka;

- įriša dokumentų kopijas;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- rengia Skyriaus vedėjo pavedimu dokumentų projektus;

- dalyvauja techniškai aptarnaujant Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine komisiją;

- nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentų valdymo ir saugojimo bylas, sutvarkytas jas perduoda VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo posėdžio sekretoriaus funkcijas VPB direktoriaus sudaromose komisijose, darbo grupėse;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, archyvų tvarkymą, viešąjį administravimą, asmens duomenų apsaugą;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.