LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11285554
Šiandien apsilankė : 584
Dabar naršo : 45
 ...  > Darbuotojų funkcijos > INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS > Vyriausiasis specialistas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia VPB oficialaus biuletenio elektroninės formos (toliau – VPB e-biuletenis) maketą bei konvertuoja VPB e-biuletenio atitinkamą numerį į tam tikrą elektroninį formatą teisės aktų nustatyta tvarka;

- maketuoja VPB teikiamą informaciją VPB tinklalapyje, užtikrina VPB vieningo stiliaus laikymąsi, vizualinės informacijos apie VPB sukūrimą ir teikimą;

- rengia, kaupia ir saugo foto, video medžiagą iš renginių pramoninės nuosavybės apsaugos tematika, prireikus ją skaitmenizuoja;

- rengia VPB neperiodinių informacinių leidinių, reprezentacinės, informacinės, proginės medžiagos (įskaitant e-formoje) dizainą, maketuoja juose pateikiamą informaciją;

- vykdo VPB neperiodinių informacinių leidinių spausdinimo priežiūrą;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, konferencijas, pramoninės nuosavybės parodas, kitus VPB renginius;

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių mokslų studijų srities, informatikos krypties arba meno mokslų studijų srities dailės krypties;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, visuomenės informavimą;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

-  mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, specialiomis informacijos apdorojimo ir  maketavimo programomis.