Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13040547
Šiandien apsilankė : 1574
Dabar naršo : 33
 ...  > Darbuotojų funkcijos > INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS > Informacinių technologijų skyriaus leidinių maketuotojas Gediminas Ruzgys


Informacinių technologijų skyriaus leidinių maketuotojas Gediminas Ruzgys


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia VPB oficialaus biuletenio elektroninės formos (toliau – VPB e-biuletenis) maketą bei konvertuoja VPB e-biuletenio atitinkamą numerį į tam tikrą elektroninį formatą teisės aktų nustatyta tvarka;

- maketuoja VPB teikiamą informaciją VPB tinklalapyje, užtikrina VPB vieningo stiliaus laikymąsi, vizualinės informacijos apie VPB sukūrimą ir teikimą;

- rengia, kaupia ir saugo foto, video medžiagą iš renginių pramoninės nuosavybės apsaugos tematika, prireikus ją skaitmenizuoja;

- kuria VPB neperiodinių informacinių leidinių, reprezentacinės, informacinės, proginės medžiagos (įskaitant e-formoje) dizainą, maketuoja juose pateikiamą informaciją;

- vykdo VPB neperiodinių informacinių leidinių spausdinimo priežiūrą;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, konferencijas, pramoninės nuosavybės parodas, kitus VPB renginius;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius  nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, visuomenės informavimą;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

-  mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, specialiomis informacijos apdorojimo ir  maketavimo programomis.