LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11296624
Šiandien apsilankė : 4898
Dabar naršo : 47
 ...  > Darbuotojų funkcijos > BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS > Vyriausiasis specialistas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo materialinį, techninį bei ūkinį VPB aprūpinimą;

- vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą VPB;

- instruktuoja VPB darbuotojus darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

- tvarko VPB ilgalaikio turto, išskyrus spaudinių ir programinės įrangos, pirminę apskaitą ir atsakomybę ir už šią veiklą atsiskaito VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- vykdo VPB telekomunikacijų tinklų techninės priežiūros kontrolę, užtikrina tinkamą tarnybinių patalpų apsaugą, švarą ir tvarką;

- veda viešųjų pirkimų verčių apskaitą nesant darbe Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šios funkcijos vykdymą;

- organizuoja darbus, susijusius su VPB turto nurašymu, likvidavimu, aukcionų organizavimu;

- kontroliuoja tarnybinių patalpų remonto eigą;

- rengia pagal kompetenciją dokumentų projektus;

- užtikrina ir prižiūri tarnybinių patalpų ir darbo priemonių naudojimą;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir VPB renginius;

- nustatyta tvarka vairuoja jam priskirtą VPB tarnybinį lengvąjį automobilį;

- vykdo pirkimų organizatoriaus funkcijas jam nesant darbe;

- organizuoja VPB tarnybinių lengvųjų automobilių remontą ir techninę priežiūrą;

- prižiūri VPB administracinių patalpų elektros ūkį ir veda sunaudotos elektros energijos apskaitą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais,

- vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą  socialinių studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties arba technologinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinio, techninio ir ūkinio aprūpinimo organizavimą, viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą, materialinę atsakomybę ir turto apskaitą,  dokumentų rengimo, tvarkymo  ir apskaitos taisyklėmis;  

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

- turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

- turėti nustatyta tvarka išduotus Darbų saugos pažymėjimą ir Saugos darbe, techninės eksploatacijos ir kitų taisyklių bei instrukcijų žinių tikrinimo pažymėjimą.