LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11296680
Šiandien apsilankė : 4954
Dabar naršo : 51
 ...  > Darbuotojų funkcijos > BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS > Vyresnysis specialistas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- tvarko VPB atsargų, reprezentacinių išlaidų ir spaudinių pirminę apskaitą ir atskaitomybę, už šią veiklą atsiskaito VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis padeda rengti ir tvarkyti Skyriaus dokumentus;

- veda viešųjų pirkimų verčių bei VPB antspaudų ir spaudų apskaitą;

- tvarko VPB darbuotojų užsienio komandiruočių bilietų, viešbučių ir sveikatos draudimo dokumentus;

- formuoja, kaupia ir saugo Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų  nustatyta tvarka perduoda VPB archyvui;

- dalyvauja rengiant dokumentų projektus;

- vykdo VPB viešųjų pirkimų komisijos sekretoriaus funkcijas;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

-. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos  krypties išsilavinimą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinę atsakomybę ir turto apskaitą, pramoninės nuosavybės apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

-  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.