LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11285554
Šiandien apsilankė : 584
Dabar naršo : 45
 ...  > Darbuotojų funkcijos > APELIACINIS SKYRIUS > Vyriausiasis specialistas

Irmina Ivanauskaitė, vyr. specialistė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina pagal savo kompetenciją Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

- įgyvendindamas Skyriaus funkcijas atlieka veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklėse;

- rengia Skyriaus posėdžių protokolus ir užtikrina Skyriaus posėdžių tvarką;

- dalyvauja tvarkant gautų bei išnagrinėtų apeliacijų ir protestų bylas bei jų apskaitą, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, susijusius su Skyriaus uždaviniais bei funkcijomis, nustatyta tvarka juos teikia VPB oficialiam biuleteniui, Skyriaus vedėjui;

- dalyvauja tvarkant kompiuterinės informacinės sistemos ,,Apeliacijos ir protestai” duomenis bei teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti vidurinį, aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį  išsilavinimą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.