Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13206955
Šiandien apsilankė : 1056
Dabar naršo : 30
 ...  > Darbuotojų funkcijos > LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA > Direktoriaus pavaduotojas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- organizuoja LTB Patentinės informacijos centro (toliau - PIC) darbą, atsiskaito už jį ir kontroliuoja, kaip vykdomi planai;

- rengia PIC darbą reglamentuojančius dokumentus, analizuoja PIC darbą ir numato priemones jam tobulinti;

- užtikrina, kad PIC būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vykdomi VPB nurodymai, LTB direktoriaus įsakymai ir nurodymai, laikomasi reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

- nustatyta tvarka rengia ir pateikia PIC planus ir ataskaitas, LTB direktoriaus nurodymu atsiskaito už savo darbą;

- nustato PIC darbuotojų kompetenciją ir siūlo LTB direktoriui skirti ir atleisti PIC skyrių vedėjus, vyriausiuosius specialistus ir kitus darbuotojus;

- sprendžia dėl PIC darbuotojų skatinimo ir nuobaudų;

- numato, kokios lėšos, koks inventorius ir kokie etatai reikalingi PIC;

- rūpinasi bibliotekinių procesų mechanizavimu ir kompiuterizavimu, naujų informacinių technologijų diegimu;

- rengia paslaugų atlikimo sutartis su PIC paslaugų užsakovais bei parengia apmokėjimo sąskaitas PIC užsienio klientams;

- bendradarbiauja su VPB;

- teikia VPB PIC darbo planus ir ataskaitas, LTB pramoninės nuosavybės apsaugos renginių ir leidinių planus;

- kuria ir diegia naujas PIC paslaugas;

- rengia, pildo ir pateikia PIC teikiamų mokamų paslaugų sąrašą;

- rengia informacinę medžiagą – PIC lankstinukus, reklaminius lapelius, informacinės medžiagos aplankus – ir pateikia platinti tarp PIC lankytojų bei renginiuose;

- pateikia ir atnaujina informaciją apie PIC, jame esančią dokumentaciją ir teikiamas paslaugas PIC puslapiui LTB tinklalapyje;

- prižiūri patentinės informacijos duomenų bazes, įdiegia naują programinę įrangą;

- koordinuoja PIC ir LTB regioninių skyrių patentinės informacijos srities veiklą;

- palaiko ryšius su užsienio šalių atitinkamomis bibliotekomis ir informacijos centrais;

- atstovauja PIC LTB ir VPB direktorato posėdžiuose ir susirinkimuose, taip pat atstovauja LTB kitose organizacijose ir įstaigose;

- pildo PIC darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

- organizuoja LTB renginius, skirtus pramoninės nuosavybės apsaugai;

- laikosi konfidencialumo reikalavimų klientų ir jų pateiktos informacijos atžvilgiu;

- dalyvauja seminaruose pramoninės nuosavybės klausimais;

- vykdo LTB direktoriaus tarnybinius pavedimus.

Darbuotojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

- aukštasis bibliotekinis išsilavinimas, specialusis patentotyros išsilavinimas, ne mažesnis kaip 5 metų praktinio bei teorinio darbo stažas bibliotekoje;

- užsienio kalbos mokėjimas;

- gebėjimas organizuoti bei planuoti Patentinės informacijos centro darbo procesus;

- mokėjimas bendrauti su bibliotekos vartotojais, bendradarbiais bei pavaldiniais;

- kompiuterinio raštingumo ir informacijos paieškos internete įgūdžiai.