Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13055215
Šiandien apsilankė : 103
Dabar naršo : 42
 ...  > Darbuotojų funkcijos > LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA > Vyriausiasis finansininkas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės ir kt. lėšų naudojimo nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę bibliotekoje;

- organizuoja buhalterinę apskaitą taip, kad būtų laikomasi apskaitos taisyklių ir instrukcijų, naudojami tobulesni apskaitos vedimo metodai, taikomos šiuolaikinės apskaitos kompiuterizavimo formos, tiksliai apskaitomos išlaidų sąmatos vykdymo operacijos;

- vykdo ir kontroliuoja, kad laiku būtų pervestos gyventojų pajamų ir kt. įplaukos į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai;

- užtikrina savalaikį ir teisingą buhalterinės atskaitomybės formų užpildymą, jų pateikimą finansuojančiai organizacijai;

- kontroliuoja, kad būtų laikomasi materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo taisyklių, teisingai  naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos ir mokami tarnybiniai atlyginimai, griežtai laikomasi finansinės ir kasos drausmės, pinigų ir kt. materialinių vertybių bei turto inventorizavimo taisyklių;

- vykdo kt. darbus ir numato priemones lėšų saugumo užtikrinimui, teisingam jų naudojimui, finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumui.

Darbuotojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

- aukštasis ekonominis ar finansinis išsilavinimas, ne mažesnis kaip 5 metų finansininko ar ekonomisto darbo stažas;

- išmanyti buhalterinės apskaitos įstatymus, finansų kontrolės ir revizijos institucijų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir norminius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimais, taip pat klausimus, susijusius su ūkine ir finansine bibliotekos veikla.