...  > Meniu >

Elektroninės paslaugos

 Elektroninis paraiškų ir prašymų padavimas:

- Lietuvos Respublikos patentų paraiškos
-
Europos patentų paraiškos
- T
arptautinės paraiškos pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT)
- E
lektroniniai prašymai atlikti veiksmus registruose

 

 

Informacija pareiškėjams:

- Lietuvos Respublikos patentų paraiškos
- 
Europos patentų paraiškos
- T
arptautinės paraiškos pagal Patentinės kooperacijos sutartį (PCT)
- P
uslaidininkinių gaminių topografijų registracija
- Pramoninio dizaino registracija

- Prekių ženklų registracija

 


Informacija atnaujinta 2013-04-09 | 16:21:20