... 

Regioninis seminaras teisėjams dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo

 

Šių metų rugsėjo 4-5 d. Trakuose įvyko  regioninis seminaras teisėjams dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo, kurį organizavo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) bendradarbiaujant su Valstybiniu patentų biuru (VPB). Šiame renginyje dalyvavo 35 Lietuvos teisėjai ir jų padėjėjai bei 6 teisėjai ir jų padėjėjai iš Estijos, Lenkijos ir Moldavijos aukštesniųjų teismų. Seminare pranešimus pristatė WIPO, VPB, Teisingumo ministerijos atstovai, mokslininkai bei praktikai, dirbantys intelektinės nuosavybės teisių gynimo srityje.

Tai jau penktąjį  kartą Lietuvoje kartu su WIPO suorganizuoti mokymai teisėjams bei teisėsaugos institucijų darbuotojams, kurių pagrindinis  tikslas - suteikti dalyviams žinių apie intelektinę nuosavybę, jos vystymosi tendencijas ir problematiką; padiskutuoti apie pasaulinę ir Europos Sąjungos teismų praktiką, sprendžiant intelektinės nuosavybės ginčus; taip pat sudaryti galimybę Lietuvos teisinių institucijų atstovams pasidalinti patirtimi nagrinėjant intelektinės nuosavybės bylas su kolegomis iš kitų valstybių.

 

Renginio programa

 

Pranešimai:

Sveikinimo žodis

Intelektinės nuosavybės klastojimas ir piratavimas: Baltijos šalių ir Lenkijos situacija

Intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimas: tarpininkų atsakomybė

Nacionalinės intelektinės nuosavybės apsaugos strategijos: situacija Lietuvoje ir susiję aspektai

ES teisinės ir institucinės aplinkos evoliucija įgyvendinant intelektinės nuosavybės teises

Case-law Developments and Specific Issues in the Enforcement of IPRs in the European Union

Counterfeiting and Piracy in the Framework of Strategic Goal VI of WIPO

Consumer Attitudes on Counterfeiting & Piracy and Awareness-Raising

Corrective Measures in Civil Proceedings

The Current European Union Legal Framework in the Enforcement of Intellectual Property Rights (IPRs)

Gathering of Evidence and Evidentiary Hurdles in Judicial Proceedings

 

 2012-09-10Jūsų elektroninio pašto adresas:
Pasirinkite temą:
     Data: 2018-08-20, 08:32:35